Välkommen till SECNET

Skriven av 3_43 (Alf Lundström) on .

SECNET – föreningen för diplomerade Säkerhetschefer och Säkerhetssamordnare.

SECNET är ett nätverk för diplomerade säkerhetschefer och säkerhetssamordnare utbildade vid Företagsuniversitetet AB i Stockholm, samt för certifierade säkerhetschefer som har certifierats vid Företagsuniversitetet.

Syftet med nätverket och föreningen är att stödja medlemmarna i sitt dagliga arbete inom sina respektive verksamheter och/eller företag.

En viktig framgångsfaktor är kompetens och ett stort nätverk! Det gäller också för kvalificerat säkerhetsarbete. Därför finns SECNET.