Skriv ut

Certifierad Säkerhetschef

Skriven av 3_43 (Alf Lundström) on .

Kunskap är en färskvara!

Certifierad - ett tydligt bevis!

Säkerhetschefer och andra ledande personer inom säkerhetsbranschen måste liksom övriga på arbetsmarknaden vara professionella, energiska och målmedvetna. Ett bra sätt är att visa vad Du går för är genom en kvalificerad certifiering som bygger på en gedigen utbildning och yrkeserfarenhet. Certifikatet är ett bevis på dina aktuella och relevanta kunskaper.

Fr o m 2010 är det även möjligt för Säkerhetschefer som inte genomfört utbildning vid Företagsuniversitetet att certifiera sig.

Visa vad Du kan - bli certifierad!

För att kunna bli certifierad måste Du

  • vara Säkerhetschef utbildad vid Företagsuniversitetet, med tre (3) års erfarenhet från kvalificerat säkerhetsarbete i ledande befattning
  • vara Säkerhetschef som ej är utbildad vid Företagsuniversitetet men med sex (6) års erfarenhet från kvalificerat säkerhetsarbete i ledande befattning
  • bli godkänd vid certifieringsprovet

Certifieringsprovet består av ett stort antal frågor som är baserade på en särskilt utvald litteratur som motsvarar kunskapen hos en säkerhetschef. Litteraturstudien omfattar ca 2000 sidor.

Hur går det till?

Du ansöker om deltagandet i certifieringen genom att sända in din CV på enklaste sätt till Företagsuniversitetet. En certifieringsgrupp bedömer därefter om dina meriter stämmer överens med kraven för certifieringen, varefter Du får besked om Du är antagen. För övriga detaljer kontakta Företagsuniversitetet.

Det genomförs en certifiering per år. Certifieringen kan ske genom enskild inläsning av aktuellt material. Det andra alternativet är att man deltager vid två provtillfällen då man får möjlighet att prova på de kommande certifieringsfrågorna. Dessa provomgångar genomförs som regel under maj och september månad.

Själva certifieringsprovet genomförs under december månad.

Certifieringen räcker i tre (3) år. Därefter sker en omcertifiering vart tredje år genom en kompletterande aktuell litteraturinläsning och ett nytt certifieringsprov.

Kunskap är en färskvara!

Certifierade Säkerhetschefer 2017

Följande säkerhetschefer har genomgått certifieringen med godkänt resultat och kan därmed tituleras Certifierad Säkerhetschef - CSC

Lennart Andersson, Peter Claesson, Thomas Lundin, Åke Söderberg, Inger Hansson, Kristian Hansson, Håkan Holmér, Michael Stare, Tomas Samuelsson, Jonas Hartelius, Anders Fridehäll, Mats Andersson, Magnus Kristiansson, Carl Höglund, Hans-Martin Riben, Jens Johansson, Michael Ankersjö, Kimmo Ollila och Clas Samuelsson.

Omcertifiering

Ett antal omcertifieringar har genomförts enligt gällande tidsplan varvid samtliga deltagare har genomfört dessa med godkänt resultat.

I samband med omcertifiering erhåller deltagarna ett intyg som anger att certifieringen fortsätter att gälla i tre år.