Skriv ut

Diplomerad Säkerhetschef

Skriven av 3_43 (Alf Lundström) on .

Sveriges bäst utbildade säkerhetsproffs!

Företagsuniversitetet i Stockholm, som ingår i stiftelsen kursverksamheten i Stockholms Universitetet, har sedan 1992 utbildat Diplomerade Säkerhetschefer. Tills i dag har företagsuniversitetet utbildat och diplomerat 700 säkerhetschefer i Sverige. Av dessa är ca 270 (Januari 2019) medlemmar i nätverket - SECNET.

Utbildningen vid Företagsuniversitetet leds av erfarna kursledare som är verksamma inom näringsliv och offentlig sektor. Detta borgar för en ständig utveckling av utbildningen som en följd av utvecklingen i samhället.

För företag och myndigheter har säkerhetsfrågorna blivit allt viktigare genom åren. Kravet på att kunna förutse och hantera risker har fått en större betydelse för företagets/verksamhetens resultat, utveckling och överlevnad.

Den Diplomerade säkerhetschefen har erhållit utbildning för att kunna planera och genomföra säkerhetsarbetet i sitt företag eller verksamhet inom såväl näringsliv som inom offentlig sektor, genom att

• Leda eller genomföra säkerhetsarbetet som chef eller specialist
• Skapa effektiva rutiner för säkerhetsarbetet
• Tillämpa lagstiftningen inom säkerhetsområdet
• Driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete

Utbildningen omfattar 28 dagar, uppdelade på 7 block om vardera fyra dagar.

Detaljer kring utbildningen framgår av följande länk

Säkerhetschef - diplomutbildning

Eftersom kunskap är en färskvara genomförs fr o m 2006 en Certifiering av Säkerhetschefer (CSC) vid Företagsuniversitetet. Detta är ytterligare ett steg i att kunna erbjuda kvalificerade och kunniga säkerhetschefer till näringsliv och den offentliga sektorn.
Certifierade säkerhetschefer får göra en omcertifiering vart tredje år för att bibehålla sitt certifikat.

Medlemmar i SECNET har även följande värdegrunder att följa i sitt arbete inom säkerhetsområdet och som individ.